Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Использование морской капусты и кальмара в качестве йодобогатителей для создания функциональных продуктов
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: V.S. Slobodianik, E.V. Altuxova, Iu.A. Maslova, Nguyen Thi Truc Loan
Nơi đăng: Báo Trong thế giới của những khám phá khoa học, Moscow, Russia, năm 2010, Số 4, Phần 15, Trang 41- 42.
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 14;Từ->đến trang: 41-42;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn