Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ chế biến cây nhiệt đới
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2015 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Bảo quản thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2015 Sinh viên đại học và sau đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Công nghệ chế biến thủy sản
Ngành: Thuỷ sản
 2013 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn