Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Разработка рыбных продуктов функционального назначения на основе переработки прессовой и морской аквакультур
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Antipova L.V., V.S. Slobodianik, Nguyen Thi Truc Loan, E.V. Altuxova, Iu.A. Maslova
Nơi đăng: Hội thảo khoa học công nghệ kỉ niệm 80 ngày thành lập trường HVCNKTQG Varonezh, Russia; Số: 1;Từ->đến trang: 371-373;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn