Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Использование кальмара как функционального ингредиента в рецептуре рыбных полуфабрикатов и кулинарных ассортиментов
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Truc Loan, V.S. Slobodianik, , E.V. Altuxova, Strirova O.A.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội thảo khoa học công nghệ lần thứ 2 dành cho các nhà khoa học trẻ “Các vấn đề hiện đại và triển vọng của ngành thủy sản”, Viện nghiên cứu kinh tế thủy sản và hải dương học toàn Nga, Moscow; Số: 3;Từ->đến trang: 229-233;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn