Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Исследование изменения химического состава и функционально-технологических свойств мяса кальмара тихоокеанского при кулинарной обработке
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: L.V.Antipova, Nguyen Thi Truc Loan
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo “ Công nghệ sinh học trong sản xuất thực phẩm và nguyên liệu: sáng tạo, tiềm năng và triển vọng”, Voronezh)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 78-84;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn