Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,748,151

 Design and build a wireless sensor network for landslide monitoring and early warning
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quoc-Huy Le, Hai-Au Tran, Thanh-Nhan Mai, Huu-Duc-Phong Trinh
Nơi đăng: Proceedings of 2017 Joint Academic Forum on Danang, The University of Danang-University of Science and Technology with Japan University and Company Research Group Cooperated by IEEE 1st-2nd December 2017; Số: na;Từ->đến trang: 85-87;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn