Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,585,778

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Hoài Nam Sơn
Đề tài: Thiết kế và thử nghiệm các giải pháp thu thập năng lượng cho thiết bị đeo tay có truyền dẫn không dây diện rộng LoRA

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng. Làm luận văn tại Phòng TN LEAT, Trường ĐH Nice Sophia-Antipolis (Pháp)

 2017

 2018

[2]TẠ THÀNH VIỆT PHƯƠNG
Đề tài: CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CUỘN DÂY STATOR ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÍN HIỆU DÒNG ĐIỆN

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Phạm Thanh Hương
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi cho hệ thống điều khiển tốc độ tua-bin hơi; Ứng dụng vào nhà máy lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2016

 2016

[4]Võ Văn Trung
Đề tài: ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN PID BÙ MỜ CHO HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2016

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn