Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,585,228

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]ECE411 - Industry Design Process
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2016 CT tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng (ES-Embedded Systems)  Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
[2]EE215 - FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2016 CT tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử Viễn thông (ECE)  Khoa Khoa hoc Công nghệ tiên tiến
[3]ECE321 - Electronics I; ECE322 - Electronics II
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2015 CT tiên tiến Việt-Mỹ Hệ thống nhúng (ES-Embedded Systems)  Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
[4]Cảm biến và đo lường thông minh
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)  Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[5]Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Sinh viên ĐH  - Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[6]Thiết bị và cảm biến
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Sinh viên ĐH, Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)  - Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[7]Điện tử tương tự và số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Sinh viên ĐH  - Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
[8]Kỹ thuật đo lường
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2005 Sinh viên ĐH
marriage affairs open i want an affair
 - Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng - Trường Cao đẳng công nghệ - ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn