Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,838,014

 Nhánh phát triển "Máy bán hàng tự động thông minh", thuộc Đề tài NCKH cấp Nhà nước KC-03-07: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị và hệ thống thông minh. Phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực tự động hóa và các công nghệ cao khác thay cho nhập ngoại"
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  GS. TS. Nguyễn Công Hiền; Thành viên:  Lê Quốc Huy, Võ Duy Thành, Trần Đức Minh, Trương Thành Kiên, Tạ Đức Dũng
Số: KC-03-07 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn