Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,633

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển và quản lý tự động ga-ra ô-tô sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe bằng hình ảnh và ứng dụng thử nghiệm tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (Đề tài KH&CN kỷ niệm 40 năm thành lập ĐHBK Đà Nẵng)
Chủ nhiệm:  Huỳnh Hữu Hưng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Võ Đức Hoàng, Nguyễn Thị Kim Trúc, Lê Quốc Huy
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: na. ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn