Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng chương trình giám sát giới hạn ổn định tĩnh của hệ thống điện trong thời gian thực
Chủ nhiệm:  PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng; Thành viên:  Lâm Quang Linh, PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng
Số: VN-KT1 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Ổn định hệ thống điện (HTĐ) là điều kiện cần để đảm bảo trạng thái vận hành bình thường của hệ thống. Nếu HTĐ rơi vào trạng thái mất ổn định có thể gây ra hiện tượng sụp đổ điện áp dẫn đến tan rã lưới. Việc xác định được độ dự trữ ổn định ứng với một trạng thái vận hành thực tế có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý vận hành HTĐ. Trên cơ sở sử dụng thuật toán loại trừ Gauss để đẳng trị sơ đồ thay thế HTĐ về nút quan tâm và tiêu chuẩn thực dụng dQ/dU của Markovits để xác định giới hạn ổn định, đề tài trình bày phương pháp xây dựng miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định tĩnh trên mặt phẳng công suất  để đánh giá độ dự trữ ổn định tĩnh của HTĐ. Áp dụng xây dựng chương trình giám sát ổn định cho HTĐ IEEE 39 nút trong thời gian thực. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn