Lê Sao Mai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 14892 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Sao Mai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/06/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Văn học; Tại: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Lí luận Ngôn ngữ ; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Dạy CN: Ngôn ngữ học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 457/1 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 2011: cán bộ giảng dạy tại Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh tiểu học thông qua các trò chơi dạy học môn Tiếng Việt. Chủ nhiệm: Lê Sao Mai. Mã số: T2015-03-16. Năm: 2015. (Jan 5 2016 11:00AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đặc điểm định danh thực vật trong tiếng Quảng Nam. Tác giả: Lê Sao Mai. Tạp chí của Hội ngôn ngữ học Việt Nam "Ngôn ngữ và đời sống". Số: ISSN: 0868-3409. Trang: 113-118. Năm 2019. (Jun 14 2019 9:15AM)
[2]Bài báo: Từ xưng hô và cách xưng hô trong tiếng Quảng Nam (trên dữ liệu điều tra điền dã tại thành phố Hội An). Tác giả: Lê Sao Mai, Trần Văn Sáng. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế. Số: ISBN: 978-604-80-3573-0. Trang: 563-570. Năm 2018. (Jun 14 2019 9:12AM)
[3]Bài báo: GIÁ TRỊ NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT. Tác giả: Lê Sao Mai. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 25(04). Trang: 14 - 22. Năm 2017. (Jun 14 2019 9:06AM)
[4]Bài báo: Giá trị ngữ nghĩa - ngữ dụng của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí. Tác giả: Lê Sao Mai. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Đại học Sư phạm. Số: 20(03)/2016. Trang: 67-72. Năm 2016. (Feb 24 2017 4:09PM)
[5]Bài báo: Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học tiếng Việt ở tiểu học nhằm phát triển năng lực nghe, nói, đọc, viết cho học sinh. Tác giả: Lê Sao Mai. Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp. Số: 21(8/2016). Trang: 17-24. Năm 2016. (Sep 28 2016 4:08PM)
[6]Bài báo: Bồi dưỡng năng lực dạy học tiếng Việt cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học thông qua mô hình trường Thực hành sư phạm vệ tinh. Tác giả: Lê Sao Mai. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế". Số: ISBN 987 - 604 - 912 -588 - 1. Trang: 180 - 185. Năm 2016. (May 19 2016 11:28AM)
[7]Bài báo: Đặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản nghệ thuật. Tác giả: Lê Sao Mai. HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2016. Số: ISBN 978-604-947-640-2. Trang: 1391 - 1408. Năm 2016. (Oct 31 2016 1:21PM)
[8]Bài báo: Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua phân môn Tập đọc trong chương trình Tiếng Việt lớp 4, 5. Tác giả: Lê Sao Mai, Hoàng T. Cẩm Giang, Ngô Thị Lan, Trần Thị Vân Oanh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh. HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2016. Số: ISBN 978-604-947-640-2. Trang: 186- 200. Năm 2016. (Oct 31 2016 1:25PM)
[9]Bài báo: Đặc điểm cấu tạo của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí. Tác giả: Lê Sao Mai
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Đại học Sư phạm. Số: 16 (03)- 2015. Trang: 47-54. Năm 2015. (Nov 16 2015 9:39PM)
[10]Bài báo: Thực trạng và giải pháp sử dụng trò chơi dạy học môn Tiếng Việt nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
.
Tác giả: Lê Sao Mai. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Đại học Sư phạm. Số: 17B (04)-2015. Trang: 83-88. Năm 2015.
(Feb 23 2016 3:35PM)
[11]Bài báo: Đôi nét bàn về vấn đề dạy học tích hợp trong đào tạo giáo viên Tiểu học tại các trường Sư phạm. Tác giả: Lê Sao Mai
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc " Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm". Số: ISBN 978-604-80-1310-3. Trang: 631-638. Năm 2015. (Oct 13 2015 9:23AM)
[12]Bài báo: Đào tạo giáo viên tiểu học chất lượng cao - cơ hội và thách thức. Tác giả: Lê Sao Mai
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Giáo dục tiểu học". Số: ISBN: 978-604-86-5727-7. Trang: 462 - 466. Năm 2015. (Jun 23 2015 11:01AM)
[13]Bài báo: Sử dụng công cụ Little Bird Tales hỗ trợ dạy tiếng Việt ở trường tiểu học. Tác giả: Lê Sao Mai. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Toàn quốc: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và dạy học - năm 2014. Số: Tháng 4 - năm 2014. Trang: 268 - 272. Năm 2014. (Mar 31 2015 12:48AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng "Nữ Sinh Việt Nam". Năm: 2003.
[2] Huy chương vàng Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm toàn quốc năm 2005. Năm: 2005.
[3] Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm. Năm: 2014, 2015.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
[6] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3046/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[7] Bằng khen. Số: 154/NQ-KT. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Từ Hán Việt và việc dạy từ Hán Việt ở tiểu học
Ngành: Khoa học XHNV
 2012 Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đaị học Sư phạm, ĐHĐN
[2]Tiếng Việt thực hành
Ngành: Khoa học XHNV
 2012 Sinh viên ngành KHXH  Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[3]Cơ sở Việt Ngữ 1
Ngành: Khoa học XHNV
 2012 Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học  Tường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[4]Tiếng Việt
Ngành: Khoa học XHNV
 2012 Sinh viên ngành Giáo dục Mầm non
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn