Lê Thị Châu Duyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,359

 
Mục này được 35151 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Châu Duyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/09/1981
Nơi sinh: Tp. Đà Nẵng
Quê quán Điện Hồng - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Máy lạnh; Tại: Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Công nghệ Nhiệt; Tại: ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Kỹ thuật Nhiệt, Truyền nhiệt, Toán nâng cao, Thiết bị trao đổi nhiệt, Điều hòa không khí
Lĩnh vực NC: Năng lượng mới - Lò hóa khí
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh, ĐHBK, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2004 đến nay: Công tác tại khoa CN Nhiệt - Điện lạnh, trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN

Từ 09/2014 - 11/2014: Tham gia Khóa tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Hungary

Từ 01/2016-04/1016: Tham gia Khóa bồi dưỡng, nâng cao kiến thức trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại trường ĐH kỹ thuật Nagaoka, Nhật Bản

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị phát điện sử dụng khí tổng hợp từ quá trình khí hóa biomass. Chủ nhiệm: PGS. TS. Trần Thanh Sơn. Thành viên: Ngô Phi Mạnh, Lê Thị Châu Duyên, Nguyễn Quốc Huy. Mã số: T2023FSF-02-06. Năm: 2025. (May 20 2024 6:12PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá viên và bảo quản thực phẩm sử dụng sức nước phục vụ các khu du lịch miền núi.. Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Chí Chính. Thành viên: TS. Vũ Huy Khuê, TS. Nguyễn Thành Văn, TS. Trần Thanh Sơn, TS. Thái Ngọc Sơn, TS. Phan Minh Đức, TS. Phạm Thị Kim Loan, ThS. Mã Phước Hoàng, ThS. Lê Thị Châu Duyên, ThS. Phạm Duy Vũ. Mã số: ĐTĐLCN.18/16. Năm: 2018. (May 11 2024 5:30PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo hệ thống sấy hải sản dùng NLMT sử dụng công nghệ trữ nhiệt bằng môi chất chuyển pha mới. Chủ nhiệm: Lê Thị Châu Duyên. Mã số: T2015-02-137. Năm: 2015. (Jan 18 2022 7:12PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng dùng NLMT cho các nhà máy công nghiệp khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: Lê Thị Châu Duyên. Thành viên: Phạm Ngọc Dũng Chinh. Mã số: T2012-02-CBT78. Năm: 2012. (Aug 8 2014 11:21PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu quá trình hóa khí trấu trong tầng sôi và ứng dụng thay thế gas/dầu trong các lò đốt công nghiệp. Tác giả: Trần Thanh Sơn, Lê Thị Châu Duyên. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol 20, No.10.2,2022. Trang: 25-28. Năm 2022. (Feb 2 2023 10:39AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế hệ thống cấp điện độc lập sử dụng Năng lượng mặt trời kết hợp điện gió cho hộ gia đình miền núi . Tác giả: Lê Thị Châu Duyên, Mã Phước Hoàng. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol 20, No.10.2,2022. Trang: 34-39. Năm 2022. (Feb 2 2023 10:44AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ thống sấy hải sản dùng năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ trữ nhiệt bằng chất chuyển pha mới. Tác giả: Lê Thị Châu Duyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 24. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống sản xuất hơi nước sử dụng năng lượng mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Thị Châu Duyên, Trần Ngọc Lân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật. Số: 77. Năm 2010. (Dec 30 2010 3:00PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu hệ thống gương tập trung bức xạ định vị theo phương mặt trời ứng dụng cho mục đích cấp nhiệt. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Thị Châu Duyên, Trần Ngọc Lân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt. Số: 89. Năm 2009. (Dec 30 2010 2:59PM)
[6]Bài báo: Sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp nước nóng cho khách sạn - một giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Lê Thị Châu Duyên. Tuyển tập báo cáo khoa học - kỹ niệm 30 năm trường Đại học Bách khoa. Năm 2005. (Dec 30 2010 2:57PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effect of dehydration time and air tightness on pore distribution of potassium and metakaolin-based geopolymer. Authors: Yaru Yang, Thi-Chau-Duyen Le, Isamu Kudo, Thi-Mai-Dung Do, Koichi Niihara, Hisayuki Suematsu, Gordon Thorogood. Japanese Journal of Applied Physics. No: 61. Pages: SB1003. Year 2022. (Jan 13 2022 10:55PM)
[2]Article: Pore-forming process in dehydration of metakaolin-based geopolymer. Authors: Yaru Yang, Thi-Chau-Duyen Le, Isamu Kudo, Thi-Mai-Dung Do, Koichi Niihara, Hisayuki Suematsu, Gordon Thorogood. International Journal of Ceramic Engineering & Science. No: 3. Pages: 211-216. Year 2021. (Jan 13 2022 10:42PM)
[3]Presentations: Hardness in electron irradiated metakaolin based geopolymer. Authors: *Thi-Chau-Duyen Le, Hisayuki Suematsu, Isamu Kudo, Thi-Mai-Dung Do, Tadachika Nakayama, and Koichi Niihara. Atomic Energy Society of Japan. Pages: 1B05. Year 2019. (Apr 14 2022 8:54PM)
[4]Presentations: Characterisation of Dense Metakaolin Based Geopolymer. Authors: *Duyen Thi Chau Le, Thi-Mai-Dung Do, Isamu Kudo, Tadachika Nakayama, Koichi Niihara, Hisayuki Suematsu. Atomic Energy Society of Japan. Pages: 1M13. Year 2019. (Apr 14 2022 9:37PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Truyền nhiệt Chủ biên: TS. Thái Ngọc Sơn. Đồng tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Hùng, ThS. Mã Phước Hoàng, ThS. Lê Thị Châu Duyên, ThS. Bùi Thị Hương Lan. Nơi XB: NXB Khoa học Kỹ thuật. Năm 2023.(Feb 2 2023 11:10AM)
  
 Khen thưởng
[1] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. Số: 3226/QĐKT. Năm: 2009.
[2] Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết bị trao đổi nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2023 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Toán nâng cao
Ngành: Nhiệt
 2021 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Truyền nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2021 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa - Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2012 Sinh viên  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn