Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chính sách phòng chống thiên tai ở Bắc và Bắc Trung Bộ dưới thời Nguyễn (1802 - 1883)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thu Hiền*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 57-61;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đối với vùng Bắc và Bắc Trung Bộ nói riêng, toàn bộ lãnh thổ Việt Nam nói chung, thiên tai luôn là một trong những mối nguy cơ/hiểm họa thường trực, tác động to lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đời sống nhân dân. Ý thức được điều này, Nhà nước phong kiến thời Nguyễn (1802 - 1883) đã thi hành nhiều giải pháp phòng và chống nhằm hạn chế những ảnh hưởng và khắc phục những hậu quả do thiên tai gây ra, góp phần khôi phục kinh tế, duy trì trật tự xã hội, đồng thời ổn định đời sống nhân dân. Những giải pháp đó tập trung vào việc sửa chữa đê điều,đào kênh; cho vay thóc gạo, giảm thuế, giảm giá bán lương thực; tích trữ lương thực, tiền bạc; đặt các quan chức trông coi đê điều… nhằm huy động mọi phương cách cứu giúp dân vùng bị thiên tai.
ABSTRACT
iwFor the North and North Central regions in particular, for the entire territory of Vietnam in general, disaster is always one of the permanent hazards tremendously impacting on the country's socio- economy and people's life. Aware of this, the feudal state under the Nguyen dynasty (1802 - 1883) implemented several prevention and fighting measures to limit the influence and overcome the consequences of natural disasters, recover the economy, maintain social order and stabilize people's life at the same time.Those measures focused on repairing dikes and building new channels; lending rice, reducing the prices of food and taxes; storing food and money as well as appointing officials to administrate the system of dikes;... to support the residents in natural disaster regions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn