Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phong tục, tập quán, lễ hội (sắp dạy)
Ngành: Khác
 2011 Sinh viên ngành cử nhân Việt Nam học của khoa Lịch sử
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[2]Các tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2010 Sinh viên ngành Văn hóa học của khoa Ngữ văn  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[3]Du lịch làng nghề
Ngành: Khác
 2010 Sinh viên ngành cử nhân Việt Nam học của khoa Lịch sử  ĐH Sư phạm Đà Nẵng
[4]Tổng quan ngành lưu trú
Ngành: Khác
 2010 Sinh viên ngành Cử nhân Việt Nam học của khoa Lịch sử
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 ĐH Sư phạm Đà Nẵng
[5]Các tôn giáo ở Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2008 Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử và ngành cử nhân Việt Nam học của khoa Lịch sử  ĐH Sư phạm Đà Nẵng
[6]Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2008 Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử và ngành cử nhân Việt Nam học của khoa Lịch sử  ĐH Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn