Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 DU LỊCH CUỐI TUẦN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Phùng Thị Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Văn hóa Du lịch Đà Nẵng; Số: 28;Từ->đến trang: 43-45, 48;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn