Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 "Lấy thủ làm chiến" - Chiến thuật đánh Pháp chủ đạo tại mặt trận Đà Nẵng của danh tướng Nguyễn Tri Phương”
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thu Hiền
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 4;Từ->đến trang: 17-21;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn