Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nét đẹp trong văn hóa dòng họ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Trần Thanh Nhàn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 2;Từ->đến trang: 101 - 106;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn