Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vai trò của đội ngũ tăng quan đối với sự phát triển của Đại Việt dưới thời Lý
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền, CN. Nguyễn Văn Sang
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo “Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Nxb Văn hóa – thông tin; Số: ;Từ->đến trang: 46-56;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển đất nước, ổn định xã hội, giáo hóa dân chúng là yêu cầu hàng đầu của Đại Việt dưới vương triều Lý. Giải quyết vấn đề đó đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân lực có trình độ học vấn cao. Triều Lý ra đời là kết quả từ sự vận động, giúp đỡ của các nhà sư mà tiêu biểu là vai trò của Vạn Hạnh và Đào Cam Mộc. Dưới thời Lý, giáo dục khoa cử vẫn chưa phải là con đường chủ đạo để chọn nhân tài ra phò vua giúp nước cho nên đội ngũ tăng quan với trình độ học vấn và uy tín chính trị của mình vẫn là lực lượng tham mưu các công việc trọng yếu của triều đình. Trong suốt hơn 100 năm tồn tại của vương triều Lý đã ghi đậm dấu ấn của đội ngũ tăng quan trên nhiều phương diện chính trị, văn hóa, giáo dục mà những đóng góp đó là điều kiện quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội Đại Việt trong một thời gian dài.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn