Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chính quyền Lê - Trịnh với việc chống tiêu cực trong thi cử ở thế kỷ XVII - XVIII
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu "Hội thảo Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất"
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: 318-325;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thi cử là một trong những cách thức để đánh giá sản phẩm của một nền giáo dục và là con đường chính để tuyển lựa bậc hiền tài ở bất kỳ thời đại nào. Dưới thời Lê sơ, đặc biệt là thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497), thi cử đã làm tròn chức năng là “phương tiện” để kiểm định chất lượng của sĩ tử trước khi đưa họ gia nhập vào chốn quan trường. Nhưng bước sang thời Lê - Trịnh, những thay đổi về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tư tưởng đã tác động đến thi cử, làm xuất hiện ngày càng nhiều các hiện tượng tiêu cực khiến chính quyền Lê - Trịnh phải đề ra các biện pháp hữu hiệu để giải quyết.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT

In all ages, examinations is one of the methods to appraise the education’s achievements, and also the main path to choose the talented and righteous people. In Le-So period, specially in Le Thanh Tong dynasty (1460-1497), examinations was fulfilled its function, the way to verify the candidate’s quality before sent them to the mandarinate. But, by the time of Le-Trinh dynasty, the change in politics, economy, culture, literature and ideal influenced the examinations. Negative phenomenon appeared more and more, that made Le-Trinh dynasty’s government proposed many effective methods to solve these problems.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn