Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tiêu cực trong thi cử thời Lê – Trịnh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 40;Từ->đến trang: 231-237;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thi cử là một khâu trọng yếu trong quá trình giáo dục, là cách thức để đánh giá sản phẩm của một nền giáo dục và là con đường chính để tuyển lựa bậc hiền tài ở bất kỳ thời đại nào. Vào thời Lê sơ, học tập, thi cử Nho học phát triển rực rỡ và càng được chú trọng hơn khi nhà nước phong kiến thiết lập bộ máy quan liêu hành chính và việc tuyển chọn quan lại dựa trên chế độ tuyển lựa thi cử. Nhưng điều đó dần dần đưa đến một hệ quả tiêu cực khác, đó là tạo nên tâm lý say sưa học hành khoa cử để tìm danh, tìm vị, tìm lợi. Đến thời Lê - Trịnh, thi cử Nho học đã bộc lộ nhiều hạn chế, dẫn đến các hiện tượng tiêu cực ngày càng nhiều.
ABSTRACT

Examinations was the essential factor in education, the method to evaluate products of education, and the main way to choose talented and righteous people in most epoch. Study and exams of confucianism in Le-So period growed brillianly, which was attached special importance to when feudal government had established administrative officialdom system and chosen the officials base on exams. But, step by step, it was arised the other negative corollary, that was created the amorous psychology in study and exam to get honours, position and benefit in society. By the time of Le -Trinh reign, the exams of confucianism was exposed many limit, that caused more and more negative in examination.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn