Lê Thị Hải Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,217,228

 
Mục này được 1788 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Hải Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/10/1983
Nơi sinh: An Ninh - Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình
Quê quán Sơn Trạch - Huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xã hội học; Tại: Đại học Mở BC- Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quan hệ công chúng; Tại: Học viện Báo chí và tuyên truyền
Dạy CN: Truyền thông; Quan hệ công chúng; Tổ chức sự kiện;
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng anh (Văn bằng 2)
Địa chỉ liên hệ: 87 Hà Bồng, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905655645
Email: lthvan@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 8/2008-12/2019: Giảng dạy; Nghiên cứu khoa học tại Khoa Thương mại điện tử - Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn. Nhiệm vụ giảng dạy các môn: Quan hệ công chúng; Truyền thông đại chúng;
Tháng 1/2020 đến nay: Giảng dạy; Nghiên cứu khoa học tại Khoa Kinh tế số & Thương mại điện tử - Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông Việt Hàn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The Influece of Brand Ambassadors, Brans Image and Brand Personality on Consumer Purchase Intention: The study of Cellphone Industry. Tác giả: Le Phuoc Cuu Long, Tran Thi My Chau, Ho Thi Ai Van, Le Thi Hai Van, Pham Thi Hong Hanh. Hội thảo quốc gia CITA 2021. Số: Lần thứ 10. Trang: Chưa có số trang. Năm 2021. (Jul 7 2021 12:50PM)
[2]Bài báo: Tác động của Digital Marketing đến hoạt động của các tổ chức giáo dục tại Việt Nam. Tác giả: Lê Thị Hải Vân. Hội thảo quốc gia CITA 2020. Số: Lần thứ 09. Trang: 276-283. Năm 2020. (Jul 7 2021 12:28PM)
[3]Bài báo: Những vấn đề đặt ra đối với quan hệ công chúng của các trường đại học Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Thị Hải Vân. Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông. Số: Tháng 11/2015. Trang: 67-70. Năm 2015. (Jul 7 2021 11:57AM)
  
 Khen thưởng
[1] Lao động Tiên tiến năm học 2019-2020. Số: 233/QĐ-ĐHVH. Năm: 2020.
[2] Đoàn viên Công đoàn xuất sắc, chuyên mục Toàn diện. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn kinh doanh
Ngành: Kinh tế học
 2020 Sinh viên  Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn (2020)
[2]Truyền thông đại chúng; Lập kế hoạch truyền thông
Ngành: Khoa học XHNV
 2010 Sinh viên  Cao đẳng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn (cũ) Nay là Đại học Công nghệ thông và Truyền thông Việt Hàn (Bắt đầu từ năm 2020)
[3]Tổ chức sự kiện; Tổ chức sự kiện du lịch; Quan hệ công chúng; Thực hành Quan hệ công chúng; Quảng cáo; Biên tập quảng cáo
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên Cao đẳng, đại học  Cao đẳng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn
[4]Tâm lý học; Kỹ năng mềm; Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh;
Ngành: Tâm lý học
 2008 Sinh viên  Cao đẳng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn (cũ) Nay là Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn (2020)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn