Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,653

 Về tấm bia Chơn Quý tỳ khưu ký lược bi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai, Vũ Dũng
Nơi đăng: Thông báo Hán Nôm học; Số: 2016;Từ->đến trang: 473-486;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong chuyến đi thực tế về thành phố Mai Châu nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Đông để tìm hiểu về tịch quán của Hòa thượng Nguyên Thiều (huyện Trình Hương, phủ Triều Châu), chúng tôi đến am Tường Vân trên núi Bách Tuế và được am chủ giới thiệu về tấm bia Chơn Quý tì khưu ký lược bi. Nội dung văn bia cho thấy đó là sử liệu có giá trị trong nghiên cứu giai đoạn lịch sử cuối triều Minh đầu triều Thanh và một số vấn đề văn hóa - tôn giáo đương thời có liên quan trực tiếp đến Đàng Trong - Đại Việt đương thời. Bài viết này xin giới thiệu và có một vài nhận xét về nội dung cụ thể của văn bia, góp thêm một tư liệu cho nghiên cứu giai đoạn lịch sử này.
ABSTRACT
Trong chuyến đi thực tế về thành phố Mai Châu nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Đông để tìm hiểu về tịch quán của Hòa thượng Nguyên Thiều (huyện Trình Hương, phủ Triều Châu), chúng tôi đến am Tường Vân trên núi Bách Tuế và được am chủ giới thiệu về tấm bia Chơn Quý tì khưu ký lược bi. Nội dung văn bia cho thấy đó là sử liệu có giá trị trong nghiên cứu giai đoạn lịch sử cuối triều Minh đầu triều Thanh và một số vấn đề văn hóa - tôn giáo đương thời có liên quan trực tiếp đến Đàng Trong - Đại Việt đương thời. Bài viết này xin giới thiệu và có một vài nhận xét về nội dung cụ thể của văn bia, góp thêm một tư liệu cho nghiên cứu giai đoạn lịch sử này.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn