Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,769

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa đối với Việt Nam thời cổ trung đại
Ngành: Lịch sử
 2010 Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử chínhquy năm thứ 3
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây thời cổ trung đại
Ngành: Lịch sử
 2010 Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử chínhquy năm thứ 3
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Lịch sử thế giới cổ trung đại
Ngành: Lịch sử
 2008 Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử hệ chính quy năm thứ nhất
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm - Địa học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn