Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,672

 Phong thổ Quảng Nam cuối thế kỉ XVII (qua tác phẩm Hải ngoại kỷ sự của Hòa thượng Thích Đại Sán)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 10;Từ->đến trang: 30-34;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phong thổ là thuật ngữ chỉ điều kiện môi trường tự nhiênnhư khí hậu, đất đai, sông núi, sản vật… và phong tục tập quánđặc trưng của một vùng đất nhất định, vào một giai đoạn lịch sửnhất định. Tìm hiểu phong thổ của một vùng đất, càng lùi về thờikì xa xưa, sử liệu nghiên cứu càng hiếm gặp. Tác phẩm “Hải ngoạikỷ sự” của Hòa thượng Thích Đại Sán là một sử liệu hiếm gặp nhưvậy, là những đặc tả vô cùng chân xác và sinh động về phong thổxứ Quảng Nam cách đây hơn 300 năm. Bài viết theo dấu lộ trìnhcủa Hòa thượng, thử khai thác nguồn sử liệu du ký từ góc nhìnsinh thái nhân văn, trình bày và rút ra vài nhận xét về các nét đặctrưng về phong thổ xứ Quảng Nam xưa.
ABSTRACT
The local conditions (fengtu) is a term for natural environmental conditions like climate, soil, rivers and mountains, local products... and special customs of a certain region at certain periods of history. It is difficult to study the local conditions of a region dating back the ancient period because the historical documentaries are rare. Hai ngoai ky su (Overseas Chronicle) by Monk Superior Thich Dai San, which is one of them, is an incrediblyauthentic and lively feature article about Quang Nam region over 300 years ago. The article tracing the route of the Monk tries using the historical documentary from the perspective of human ecology to present and draw out some comments about the features of ancient Quang Nam region’s local conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn