Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,548

 Về tên gọi dòng sông Mẹ xứ Quảng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hy Giang Lê Thị Mai
Nơi đăng: Báo Đà Nẵng cuối tuần; Số: 17-2;Từ->đến trang: 6,15;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, nhắc đến sông Mẹ của xứ Quảng, ai cũng gọi tên dòng sông Thu Bồn. Nhưng lùi về quá khứ xa xưa, tìm trong các nguồn sử liệu hiếm hoi, chúng ta cũng biết được, các lớp tiền nhân của vùng đất này có thể đã gọi Thu Bồn bằng những tên khác nhau…
ABSTRACT
Ngày nay, nhắc đến sông Mẹ của xứ Quảng, ai cũng gọi tên dòng sông Thu Bồn. Nhưng lùi về quá khứ xa xưa, tìm trong các nguồn sử liệu hiếm hoi, chúng ta cũng biết được, các lớp tiền nhân của vùng đất này có thể đã gọi Thu Bồn bằng những tên khác nhau…
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn