Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,539

 Mức độ hiểu biết của sinh viên trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng về dịch chuyển lao động trong ASEAN: Thực trạng và kiến nghị
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2018, NXB ĐHQGHN, ISBN 978-504-961-677-8; Số: 2018;Từ->đến trang: 356-366;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá những tác động của các thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tới sự tự do dịch chuyển lao động trong khu vực, đồng thời đánh giá mức độ quan tâm tới vai trò của MRAs, cũng như hiểu biết của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN) về MRAs và các lĩnh vực ngành nghề được tự do di chuyển trong ASEAN. Ngoài ra, bài nghiên cứu khảo sát sự chuẩn bị của sinh viên trường ĐHNN-ĐHĐN trước cơ hội việc làm mở cửa như hiện nay. Bài nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm trang bị kiến thức đầy đủ hơn cho sinh viên, góp phần vào việc rèn luyện bản thân, phát triển các kỹ năng mềm để sinh viên có sự chuẩn bị tốt hơn trước những cơ hội nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế trong khu vực Đông Nam Á.
ABSTRACT
The Association of South East Asian Nations (ASEAN) has established Mutual Recognition Agreements (MRAs) on eight professional services to facilitate skilled labor movement within ASEAN member states. In other words, ASEAN countries, with these MRAs, have paved the way for professionals to have their qualifications and expertise recognized across the region. This paper is aimed at assessing impacts of these MRAs on labour mobility in the region, and evaluating knowledge and interest of students, at the University of Foreign Language Studies, The University of Da Nang, in these MRAs to study their preparation for professional movement. Accordingly, some solutions to equipping students with more comprehensive knowledge and developping transferable skills are recommended so that these young labors can be better prepared for occupational chances in the era of economic integration in Southeast Asia in the time being.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn