Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn Quan hệ quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2019 SV năm 3 ngành Quốc tế học  Khoa Quốc tế học, ĐHNN-ĐHĐN
[2]Các tổ chức quốc tế
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2017   
[3]Giao tiếp liên văn hóa
Ngành: Khoa học XHNV
 2017   
[4]Quan hệ quốc tế ở châu Á - Thái Bình Dương
Ngành: Khoa học XHNV
 2016 Sinh viên đại học. Hệ Chính quy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[5]Tiếng Anh nâng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên Đại học. Hệ Chính quy  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[6]Tiếng Anh tổng hợp
Ngành: Ngoại ngữ
 2014   
[7]Luyện âm
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên Đại học. Hệ chính quy  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[8]Phiên dịch tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên Đại học. Hệ chính quy  Khoa tiếng Anh chuyên ngành; Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[9]Lịch sử, Văn hoá và Chính trị Hoa Kỳ
Ngành: Quan hệ quốc tế
 2008 Sinh viên đại học. Hệ chính quy  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn