Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,796

 Japan’s growing soft power in its relations with ASEAN in period 2005-2017
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang
Nơi đăng: The 5th international conference on Language, Society and Culture in Asian contexts (LSCAC2018), ISBN 9786024622480; Số: 2019;Từ->đến trang: 321-333;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
In 2005, the Japanese government launched a new policy called “21st century Vision of Japan” and declared that by 2020, Japan would become a “culturally creative country” aiming at making Japanese unique and diverse culture become strong and innovative that can contribute to transforming Japan into one of the world most influential countries, not only in terms of economy, culture but also in politics. The paper aims at giving an overview of Japan’s efforts in improving bilateral relations with ASEAN countries from 2005 to 2017. Also, the paper evaluates the impact of these efforts on increasing Japan's soft power toward position and political role of Japan in the region. Accordingly, the study forecasts Japan’s upcoming steps in enhancing its multilateral relations with ASEAN and strengthening its power within the region from 2018 to 2025.
ABSTRACT
In 2005, the Japanese government launched a new policy called “21st century Vision of Japan” and declared that by 2020, Japan would become a “culturally creative country” aiming at making Japanese unique and diverse culture become strong and innovative that can contribute to transforming Japan into one of the world most influential countries, not only in terms of economy, culture but also in politics. The paper aims at giving an overview of Japan’s efforts in improving bilateral relations with ASEAN countries from 2005 to 2017. Also, the paper evaluates the impact of these efforts on increasing Japan's soft power toward position and political role of Japan in the region. Accordingly, the study forecasts Japan’s upcoming steps in enhancing its multilateral relations with ASEAN and strengthening its power within the region from 2018 to 2025.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn