Lê Thị Thùy Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,142,113

 
Mục này được 12911 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Thùy Linh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/01/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Xây dựng và Quản lý Dự án; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Công nghiệp; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng; Tại: Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan
Dạy CN: Môn cơ bản
Lĩnh vực NC: quản lý dự án
Ngoại ngữ: anh văn, trung văn
Địa chỉ liên hệ: khoa Sư phạm Công nghiệp, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
Điện thoại: 02363894883; Mobile: 0983040901
Email: lttlinh@dct.udn.vn;thuylinhcdcn@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu dự báo sự phát triển của xe điện và tối ưu hóa mạng lưới cung cấp năng lượng cho xe điện tại đà nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Thùy Linh. Mã số: T2016-06-12. Năm: 2016. (Feb 18 2019 8:43AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Arena để xây dựng mô hình trạm sạc cho xe điện. Tác giả: Lê Thị Thùy Linh, Đào Thanh Hùng. 2 nd ATiGB 2016. Số: 11(108). Trang: 98-101. Năm 2016. (Feb 18 2019 8:53AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn