Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá hiệu quả điều trị của Entecavir trên các bệnh nhân viêm gan B mạn HBeAg (+)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Huy, Lê Viết Nho
Nơi đăng: Tạp chí khoa học tiêu hóa Việt Nam; Số: 18;Từ->đến trang: tr. 1221-1227.;Năm: 2009
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả bước đầu của Entecavir trên bệnh nhân viêm gan siêu vi B mãn tính về tỷ lệ biến đổi men gan, chuyển đổi huyết thanh HBeAg và HBV DNA sau 12 tháng. Đánh giá sơ bộ tính an toàn của Entecavir. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Loại hình nghiên cứu: Nghiên cứu lâm sàng. Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu, mở, không đối chứng. Đối tượng: các bệnh nhân viêm gan B mạn điều trị ở BV Trường Đại học Y khoa Huế từ 8/2006- 2/2009. Số bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu: 42 người. Tiêu chuẩn chọn bệnh: HBsAg(+) 2 lần cách nhau tối thiểu 6 tháng; IgM anti HBc (-); HBeAg (ELISA) (+); Hoạt tính SGPT ≥ 2 lần giới hạn trên bình thường; Chưa dùng thuốc kháng HBV. Kết quả: Tỷ lệ bình thường hóa men gan là 50% sau 6 tháng, 66,66% sau 12 tháng và 69,44% sau 24 tháng. Tỷ lệ mất HBeAg là 27,77% sau 12 tháng và là 52,77% sau 24 tháng. Tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh HBeAg thành Anti HBe là 11,11% sau 12 tháng và 30,55% sau 24 tháng. Tỷ lệ HBV DNA âm tính sau 24 tháng là 50%. Tỷ lệ tác dụng phụ và tỷ lệ kháng thuốc kiểu hình là rất thấp. Kết luận: Entecavir tỏ ra là một thuốc điều trị viêm gan B mạn tính hiệu quả và dung nạp tốt.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn