Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,780

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiền lâm sàng
Ngành: Y học
 2018 Sinh viên Y đa khoa năm 3  Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
[2]Nội bệnh lý
Ngành: Y học
 2017   
[3]Sinh lý
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên bác sĩ đa khoa năm 2, Cử nhân điều dưỡng đa khoa năm 1, bác sĩ răng hàm mặt năm 2  Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn