Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu quá biểu lộ HER2 ở bệnh nhân ung thư dạ dày
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Viết Nho, Trần Văn Huy, Đặng Công Thuận, Tạ Văn Tờ
Nơi đăng: Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh – Hội thảo chuyên ngành giải phẫu bệnh lần thứ 8; Số: Tập 15, Số 2;Từ->đến trang: 47-53;Năm: 2011
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mụctiêu: HER-2/neu là chỉ điểm tiên lượng trong ung thư dạ dày. Xét nghiệm quá biểu lộ HER-2/neu giúp chọn lựa những bệnh nhân có lợi với điều trị đích hướng trastuzumab. Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá sự biểu lộ HER-2/neu trong ung thư dạ dày và sự biểu lộ HER-2/neu theo giới tính, tuổi, hình ảnh nội soi và đặc điểm mô bệnh học của khối u. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ 3/2010 đến 01/2011, 40 bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày được đánh giá tình trạng HER-2/neu bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch mẫu đúc nến mô sinh thiết qua nội soi. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Kết quả: Biểu lộ HER-2/neu gặp ở 9 (22,5%) trong số 40 ung thư biểu mô dạ dày, 8 bệnh nhân nam 27,6% và 1 nữ 9,1%. Biểu lộ HER-2/neu ở bệnh nhân < 50, ≥ 50 lần lượt là 37,5% và 18,8%. 25% u tâm vị và 22,2% u dạ dày có HER-2/neu (+). Theo phân loại Borrmann, biểu lộ HER-2/neu trong ung thư thể polyp, nấm, loét và thâm nhiễm lần lượt là 33,3%, 24,6% 12,5% và 0%. 25% thể ruột và 20% thể lan tỏa biểu lộ HER-2/neu. Biểu lộ HER-2/neu trong ung thư biểu mô tuyến ống, tuyến nhầy, tế tế bào nhẫn và thể không biệt hóa lần lượt là 22,2%, 20%, 14,3% và 33,3%. Thể tế bào vảy không biểu lộ HER-2/neu. 25% u biệt hóa tốt, 33% u biệt hóa vừa và 20% u biệt hóa kém biểu lộ HER-2/neu. Kết luận: Biểu lộ HER-2/neu gặp ở 22,5% trong số 40 khối ung thư biểu mô dạ dày. Quá biểu lộ HER-2/neu ung thư dạ dày vị trí tâm vị, hang môn vị lần lượt là 25%, 22,2%; của ung thư thể ruột, thể lan tỏa lần lượt là thể biệt hóa tốt, biệt hóa vừa và biệt hóa kém lần lượt là 25%, 33%, 20%.
ABSTRACT
Objective: HER-2/neu may have a prognostic value in gastric cancer and test for HER-2/neu overexpression help to select the patients for the targeted therapy with trastuzumab. Our aim was to evaluate HER-2/neu overexpression in gastric cancer and to assess the relationship between its expression and gender, age, endoscopic properties, histopathologic tumor parameters. Materials and Methods: Between 3/2010 and 01/2011, 40 patients with gastric cancer were tested for HER-2/neu status by immunohistochemical staining of formalin-fixed paraffin-embedded endoscopic biopsy samples. Design: Cross-sectional study. Results HER-2/neu overexpression was present in 9 (22.5%) of 40 gastric carcinomas. Among them, 8 occurred in male (27.6%) and 1 in female (9.1%). HER-2/neu overexpression in tumors of patients at age < 50, ≥ 50 was 37.5% and 18.8%, respectively. 25% cardia tumors and 22.2% gastric tumor were HER-2/neu positive. According to Borrmann’s classification, HER-2/neu overexpression in polypoid, fungating, ulcerated, and infiltrative type cancer was 33.3%, 24.6% 12.5% and 0%, respectively. 25% of intestinal type tumors and 20% of diffuse type tumors overexpress HER-2/neu. HER-2/neu overexpression in tubular adenocarcinoma, mucinous adenocarcinoma, signet-ring cell carcinoma, and undifferentiated carcinoma was was 22.2%, 20%, 14.3% and 33.3%, respectively. Squamous cell carcinomadidn’t overexpress HER-2/neu. 25% of well-differentiated tumors, 33% moderately-differentiated tumors, and 20% of poorly-differentiated tumors overexpress HER-2/neu. Conclusion: HER-2/neu overexpression was found in 22.5% of gastric carcinomas in our study. HER-2/neu overexpression of cardia, gastric tumors was 25%, 22.2%; of intestinal, diffuse type tumors was 25% , 20%; of well-differentiated, moderately-differentiated, and poorly-differentiated tumors was 25%, 33% and 20%, respectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn