Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dual Genotype Orientia tsutsugamushi Infection in Patient with Rash and Eschar, Vietnam, 2016
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nhiem Le-Viet, Duc-Tuan Phan, Nho Le-Viet, Sinh Trinh, Muoi To, Didier Raoult, Philippe Parola
Nơi đăng: Emerging Infectious Diseases; Số: 24(8);Từ->đến trang: 1520-1523;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
We report a dual-genotype Orientia tsutsugamushi infection in Vietnam in 2016. The patient had fever, rash, and an eschar. The Kawasaki genotype was identifed in the eschar specimen and Karp genotype in the whole blood specimen. The genotype co-infection rate for scrub typhus is unknown
and should be further evaluated.
[ 2018\2018m09d030_21_10_412._Dual_Genotype_Orientia_tsutsugamushi_Infection_in_Patient_with_Rash_and_Eschar,_Vietnam,_2016.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn