Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,561,811

 Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sấy phun đến chất lượng sản phẩm bột nhàu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: KS. Ngọc Ánh*; TS. Mạc Thị Hà Thanh*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 11, 2019;Từ->đến trang: 22;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây nhàu (Morinda citrifolia L) được biết đến là thảo dược quý bởi tất cả các bộ phận của cây như vỏ cây, rễ cây, lá cây, quả,.. đều được sử dụng để chữa bệnh trong dân gian.Trong đó, quả nhàu được sử dụng nhiều nhất do chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học có giá trị. Mục đích của nghiên cứu này nhằm khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sấy phun đến chất lượng, hoạt tính kháng oxy hóa và hoạt tính kháng khuẩn của bột nhàu nhằm lựa chọn nhiệt độ sấy thích hợp để sấy nhàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp sấy phun ở nhiệt độ 160oC trong thời gian 5 giây tạo ra sản phẩm bột nhàu có giá trị dinh dưỡng, hàm lượng vitamin C, polypenol tổng số và hoạt tính sinh học (kháng oxy hóa, kháng khuẩn) tốt..
ABSTRACT
Noni (Morinda citrifolia L) is known as precious herbs because all parts of the plant such as bark, roots, leaves, fruits,… are used for health treatment in folk. Among them, the fruit is commonly used as it contains the most valuable bioactive compounds. The purpose of this study is to investigate the effects of drying temperature on the quality, antioxidant activity and antibacterial activity of noni powder using the method of spray drying in order to select the suitable drying temperature for noni drying process. The study results have indicated that the noni powder produced by spray drying at 160 degrees for 5 seconds retains its high nutritional composition, vitamin C and total polyphenol contents as well as biological activity
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn