Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,677,248

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng phân giải chất hữu cơ trong phân gà và thử nghiệm ứng dụng phân giải phân gà thành phân hữu cơ. Tác giả: Mạc Thị Hà Thanh, Ngô Thái Bích Vân, Tạ Thị Tố Quyên. Tạp chí Hóa học & Ứng dụng. Số: 63(4). Trang: 50-54. Năm 2022. (Jul 26 2023 2:31PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tạo bột màu giàu anthocyanin từ dịch chiết củ khoai lang tím và ứng dụng trong sản xuất kẹo dẻo. Tác giả: Tạ Thị Tố Quyên, Mạc Thị Hà Thanh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số: 18. Trang: 76-83. Năm 2022. (Jul 26 2023 2:31PM)
[3]Bài báo: Đặc tính sinh học của chủng Bacillus velezensis BA3 và thử nghiệm trong xử lý bã thải mùn cưa sau trồng nấm. Tác giả: Võ Công Tuấn, Ngô Thái Bích Vân, Mạc Thị Hà Thanh. Tạp chí Hóa học & Ứng dụng. Số: 60B(1B). Trang: 102-108. Năm 2022. (Jul 26 2023 2:28PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng bột màu giàu anthocyanin từ đài hoa bụp giấm (Hibiscus Sabdariffa Linn.) trong sản xuất kẹo cứng. Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Tâm, Tạ Thị Tố Quyên, Mạc Thị Hà Thanh. Tạp chí Hóa học & Ứng dụng. Số: 60B(1B). Trang: 76-80. Năm 2022. (Jul 26 2023 2:30PM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của dầu gạo đến một số tính chất của màng pectin/ alginate/ dịch chiết hoa atiso. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Đoàn Thị Ngọc Quyên, Mạc Thị Hà Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 19(7). Trang: 1-6. Năm 2021. (Jul 26 2023 2:27PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu điều kiện xử lý quả nhàu để sản xuất bột nhàu sấy phun. Tác giả: Mạc Thị Hà Thanh, Tạ Thị Tố Quyên. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng. Số: 2. Trang: 76-80. Năm 2021. (Aug 6 2021 10:57AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính của chất màu anthocyanin từ đài hoa bụp giấm (Hibiscus Sabdariffa L). Tác giả: Tạ Thị Tố Quyên, Mạc Thị Hà Thanh. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng. Số: 2 (57). Trang: 63-66. Năm 2021. (Aug 6 2021 11:01AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sơ chế, chiết xuất polysaccharide và triterpenoid thô từ quả thể nấm linh chi. Tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc Phạm Châu Huỳnh, Lê Văn Tình, Lê Thị Thảo Tiên, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Bá Ngọc, Đặng Quang Hải, Mạc Thị Hà Thanh. Tạp chí Khoa Học Và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 41-46. Năm 2021. (Aug 6 2021 10:45AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu quy trình sản xuất ớt xanh dạng paste từ nguồn nguyên liệu ớt trồng tại tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đậu Thị Hiền*; TS. Mạc Thị Hà Thanh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 33. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:55PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sấy phun đến chất lượng sản phẩm bột nhàu. Tác giả: KS. Ngọc Ánh*; TS. Mạc Thị Hà Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 22. Năm 2019. (Dec 24 2019 10:41AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu sấy lòng trắng trứng đà điểu bằng bức xạ hồng ngoại. Tác giả: Mạc Thị Hà Thanh, Nguyễn Ngọc Dũng, Trương Hồng Linh, Lê Thị Liên Thanh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số: 16. Trang: 38. Năm 2006. (Jan 4 2019 3:20PM)
[12]Bài báo: Phân lập vi khuẩn tổng hợp enzim lipotitic và xác định hoạt lực enzim lipotitic trong lòng trắng trứng gà tươi và bột trứng. Tác giả: Trương Hồng Linh, Mạc Thị Hà Thanh, Lê Thị Liên Thanh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số: 6. Trang: 69. Năm 2006. (Jan 4 2019 3:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Size fractionation of casein micelles by microfiltration. Authors: Thi Ha Thanh Mac, Nidhi Bansal, Hilton Deeth, Bhesh Bhandari. Proceedings of the 15th ASEAN Conference on Food Science and Technology. No: 3. Pages: 40-46. Year 2017. (Jul 26 2023 2:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn