Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,561,543

 Tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng phân giải chất hữu cơ trong phân gà và thử nghiệm ứng dụng phân giải phân gà thành phân hữu cơ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mạc Thị Hà Thanh, Ngô Thái Bích Vân, Tạ Thị Tố Quyên
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng; Số: 63(4);Từ->đến trang: 50-54;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn