Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,515

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Đắc Hưng
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hồ xi măng lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK ĐN

 2017

 2019

[2]Nguyễn Văn Vinh
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ Nước/Xi măng lên ma sát với thành ống bơm theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK ĐN

 2018

 2019

[3]Nguyễn Duy Nhật
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hồ xi măng lên tính chất lưu biến của bê tông theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK ĐN

 2017

 2018

[4]Bùi Ngọc Hải
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng vữa hồ xi măng và tỉ lệ nước/xi măng lên ma sát với thành ống bơm

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK ĐN

 2016

 2017

[5]Lê Bá Đức
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần phụ gia siêu dẻo lên ma sát với thành ống bơm

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK ĐN

 2016

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn