Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,330

 Thực trạng cấp nước cho nhà cao tầng ở Đà Nẵng và đề xuất giải pháp cấp nước phù hợp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Thị Thùy Dương*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 24;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhà cao tầng là một công trình đòi hỏi trang bị nhiều hệ thống kỹ thuật trong đó có cấp nước. Bài báo đề xuất giải pháp thiết kế, tính toán hệ thống cấp nước cho nhà cao tầng thông qua việc nghiên cứu sự kết hợp giữa cấp nước phân vùng, bơm biến tần và máy điều áp nhằm tối ưu hóa hệ thống cấp nước cho nhà cao tầng và giải quyết các vấn đề liên quan như áp lực không đảm bảo, việc ảnh hưởng của hệ thống cấp nước đến kết cấu, mỹ quan của công trình đồng thời chi phí điện năng hiện nay thường rất lớn. Kết quả này có thể được sử dụng trong việc thiết kế, lựa chọn hệ thống cấp nước cho nhà cao tầng cũng như các thiết bị kèm theo. Từ đó, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn cấp nước cho nhà cao tầng phù hợp với điều kiện ở Đà Nẵng cũng như ở Việt Nam.
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
High buildings are constructions that require equipping with many engineering systems including water supply system.The paper proposes the design solutions, calculation of water supply systems for high buildings through research combining partition water supply, variable-speed pumps and pressurized machines to optimize water supply systems for high buildings and solve related problems such as pressure uncertainty, the impact of water supply systems on structure and aesthetics of the building as well as high energy costs. The result can be used in the design and selection of water supply systems for high buildings as well as accompanying devices. Then,, additional studies are conducted to improve water supply standards for high buildings in accordance with the conditions in DaNang, as well as in Vietnam.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn