Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,747,895

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cấp thoát nước
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên  Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
[2]Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐH Bách khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn