Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,746,119

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hệ thống cấp nước trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng: Hiện trạng và giải pháp . Tác giả: ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG*; ThS. Mai Thị Thùy Dương. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9, 2019. Năm 2019. (Nov 12 2019 1:53PM)
[2]Bài báo: Đánh giá thực trạng nguồn nước ngầm trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Lan Phương, Mai Thị Thùy Dương. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(126).2018, Quyển 2. Trang: 56-60. Năm 2018. (Nov 2 2019 10:53AM)
[3]Bài báo: Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Mai Thị Thùy Dương*; ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG; PGS.TS. Trần Văn Quang; ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 28. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[4]Bài báo: Điều tra, đánh giá hiện trạng hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Lan Phương*; Mai Thị Thùy Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 70. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[5]Bài báo: Thực trạng cấp nước cho nhà cao tầng ở Đà Nẵng và đề xuất giải pháp cấp nước phù hợp. Tác giả: Mai Thị Thùy Dương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 24. Năm 2015.
(Apr 22 2015 10:22AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn