Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,893,313

 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG VIỆC TÍNH TOÁN,THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG TẠI TP ĐÀ NẴNG.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS Mai Thị Thùy Dương; Thành viên:  ThS Nguyễn Lan Phương
Số: T2015-02-136 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường

Điều tra, khảo sát hiện trạng hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình tại Thành phố Đà Nẵng với phạm vi là ở gia đình và các công trình công cộng như bệnh viện, trường học, nhà hành chính…

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng tại thành phố ĐN gồm các giải pháp trong tính toán và thiết bị.

01 bài báo đăng trong số 01 (86).2015 của tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; 01 báo cáo được trình bày tại hội thảo “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua cách sử dụng nước thông minh ở các hộ gia đình tại TP Đà Nẵng, Việt Nam”; Hướng dẫn 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn