Nguyễn Anh Chi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,698

 
Mục này được 24046 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Anh Chi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/03/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Sư phạm Anh; Tại: ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: ; Tại: trường Chulalongkorn Thái Lan
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 188 Trần Phú
Điện thoại: 766411; Mobile: 0909840103
Email: chianhnguyen@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2006- nay: Giảng viên Khoa Quốc tế học, Trường ĐHNN, ĐHDN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cộng đồng Thanh niên Thành thị Thái với Quá trình giao thoa văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá - Tiến triển hay suy thoái?. Tác giả: Nguyen Anh Chi. Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (91) 2015. Năm 2015. (Jun 19 2015 9:00AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Elections and Direct Democracy in Vietnam Nowadays. Authors: Nguyen Anh Chi. Trường Đại học Hassanudin, Indonesia
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: March 17-18, 2015. Pages: 3-12. Year 2015.
(Jun 19 2015 9:14AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn