Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,719

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất Học Viện Mỏ luyện kim Cuba, 2008

 Giáo dục

 2008

 

 Học viện mỏ, luyện kim, Cuba

viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn