Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ăn mòn và bảo vệ kim loại (Corrosion and Corrosion control)
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2015 Sinh viên CLC  ĐHBK-ĐHĐN
[2]Toán CN (Finite element method)
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2015 Sinh viên khoa Cơ khí  ĐHBK-ĐHĐN
[3]Chọn vật liệu (Materials selection)
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2011 Sinh viên chất lượng cao  ĐHBK-ĐHĐN
[4]Vật liệu kỹ thuật (Introduction to materials science and Engineering)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên trường ĐHBK  ĐHBK-ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn