Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,488,774

 Mathematical modeling and Simulation of Austenite transformation
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abort
Chủ nhiệm:  ThS.Nguyễn Bá Kiên; Thành viên:  Nguyễn Bá Kiên
Số: BKKCK ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Mô phỏng toán học sự phân hủy của pha Austenit trong quá trình nhiệt luyện, từ đó có thể phỏng toán được cơ tính của thép sau khi tôi.
- Mô hình toán học dùng để cho sinh viên mô phỏng quá trình nhiệt luyện
- Bộ môn CNVL khoa Cơ khí, ĐHBK-ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn