Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,111,186

 Creating spaces for constructing practice and identity: innovations of teachers of English language to young learners in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chinh Duc Nguyen
Nơi đăng: Research Papers in Education; Số: 32 (1);Từ->đến trang: 56-70;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The discourse on construction of practice and identity in language teaching has been situated in transnational contexts. However, not all teachers are provided with access to transnational spaces for professional development. Drawing on the concept of ‘multimembership’ in ‘multicommunities’, this study explores how Vietnamese teachers of English language to young learners created spaces for developing practice and identity in their local contexts. Data were collected from narrative interviews conducted with four participants who were teaching English language in four different primary schools in Vietnam. Each participant, as the only English language teacher in each primary school, found that participation in the school community was inadequate for professional development. To develop their practice and identity, the participants, on their own initiative, crossed the school boundary to join other communities, including a separate group of primary English language teachers, English classes for adult learners, an imagined community between local and expatriate teachers and their own families. The findings of the study provide a window into language teachers’ construction of practice and identity in Vietnam and other similar contexts.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn