Nguyễn Đặng Hoàng Thư
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20686 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đặng Hoàng Thư
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/09/1984
Nơi sinh: Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế Toán; Tại: Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kinh Tế Công ; Tại: International Christian University
Dạy CN: Quản lý công nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: TOEFL
Địa chỉ liên hệ: 02 Lương Ngọc Quyến, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905 620 897
Email: ndhthu@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2006-2011: Giảng viên trường cao đằng CNTT hữu nghị Việt-Hàn, dạy các môn: kế toán, thống kê
2011-2013: Đi học thạc sỹ theo chương trình học bổng JDS của chính phủ Nhật Bản
2014-Nay: Giảng viên bộ môn Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Quản lý Dự Án, trường Đại Học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng công cụ Microsoft Excel VBA vào việc thu thập, xử lý, phân tích và mô hình hóa dữ liệu chứng khoán. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Đặng Hoàng Thư. Mã số: T2016-02. Năm: 2016. (Mar 9 2016 11:26AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hai hiện tượng bất thường: IPO underpricing và IPO underperformance trên thị trường JASDAQ, Nhật Bản. Chủ nhiệm: Ths Nguyễn Đặng Hoàng Thư. Mã số: T2015-02-CBT102. Năm: 2015. (Feb 17 2016 10:19AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng công cụ Microsoft Excel VBA vào việc thu thập, xử lý, phân tích và mô hình hóa dữ liệu chứng khoán. Tác giả: ThS Nguyễn Đặng Hoàng Thư. Kỷ yếu hội thảo “Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững”- ATCESD 2016. Số: 978-604-82-2016-7. Trang: 60-65. Năm 2016. (Jan 15 2018 4:42AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn