Nguyễn Đặng Hoàng Thư
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,510

 
Mục này được 21914 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đặng Hoàng Thư
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/09/1984
Nơi sinh: Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế Toán; Tại: Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2022; Chuyên ngành: Kinh Tế; Tại: Liege University
Dạy CN: Quản lý công nghiệp
Lĩnh vực NC: Quản lý chuỗi cung ứng, phân tích chuỗi giá trị, quản lý vận tải hàng hóa, dự báo
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 02 Lương Ngọc Quyến, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905 620 897
Email: ndhthu@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2006-2011: Giảng viên trường cao đằng CNTT hữu nghị Việt-Hàn, dạy các môn: kế toán, thống kê
2011-2013: Đi học thạc sỹ theo chương trình học bổng JDS của chính phủ Nhật Bản
2014-2017: Giảng viên bộ môn Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Quản lý Dự Án, trường Đại Học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
2017-2022: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh Tế tại trường Đại Học Liege, Vương Quốc Bỉ
2022-Nay: Giảng viên bộ môn Quản Lý Công Nghiệp, Khoa Quản lý Dự Án, trường Đại Học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng công cụ Microsoft Excel VBA vào việc thu thập, xử lý, phân tích và mô hình hóa dữ liệu chứng khoán. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Đặng Hoàng Thư. Mã số: T2016-02. Năm: 2016. (Mar 9 2016 11:26AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hai hiện tượng bất thường: IPO underpricing và IPO underperformance trên thị trường JASDAQ, Nhật Bản. Chủ nhiệm: Ths Nguyễn Đặng Hoàng Thư. Mã số: T2015-02-CBT102. Năm: 2015. (Feb 17 2016 10:19AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng công cụ Microsoft Excel VBA vào việc thu thập, xử lý, phân tích và mô hình hóa dữ liệu chứng khoán. Tác giả: ThS Nguyễn Đặng Hoàng Thư. Kỷ yếu hội thảo “Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững”- ATCESD 2016. Số: 978-604-82-2016-7. Trang: 60-65. Năm 2016. (Jan 15 2018 4:42AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Market Structure and Market Performance of Tuna Value Chain: A Case Study of Yellowfin Tuna and Bigeye Tuna Value Chain in Three South Central Provinces of Vietnam. Authors: Nguyen Dang Hoang Thu, Quyen Cao Le, Hang Le Thi Minh, Thi Nang Thu Tran, Philippe Lebailly. International Journal of Economics and Financial Issues. No: 6. Pages: 15-25. Year 2021. (Dec 9 2022 2:34PM)
[2]Article: Gender Analysis of the Tuna Value Chain's Purchasing Stage in the South Central Provinces of Vietnam-Case Study of Binh Dinh Province. Authors: Nguyen Dang Hoang Thu, Sundar Raj Rachel, Le Thi Minh Quyen, Cao Le , Hang, Tran Thi Nang Thu, Phillipe Lebailly. Asian Social Science. No: 17. Pages: 15-22. Year 2020. (Dec 9 2022 2:36PM)
[3]Article: Social Value Chain Analysis: The Case of Tuna Value Chain in Three South Central Provinces of Vietnam. Authors: Nguyen Dang Hoang Thu, Cao Le Quyen, Nang Thu Tran Thi, Philippe Lebailly. Asian Social Science. No: 8. Pages: 1-20. Year 2020. (Dec 9 2022 2:50PM)
[4]Article: The Causes of the Global Food Losses: Empirical Investigations on Some Kinds of Food. Authors: Nguyen Dang Hoang Thu. The 2nd Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES 2019). No: 1. Year 2019. (Dec 9 2022 2:31PM)
[5]Article: A literature review on the transaction costs and the contractual issues affecting an effective governance structure in an intermodal transport. Authors: Nguyen Dang Hoang Thu, Le Thi Minh Hang. International Conference on Management and Business (COMB 2019). No: 1. Pages: 1-3. Year 2019. (Dec 9 2022 2:32PM)
[6]Article: An analysis of the development of port operation in Da Nang Port, Vietnam. Authors: Nguyen Dang Hoang Thu, Mario Cools. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. No: 1. Pages: 1-15. Year 2018. (Dec 9 2022 2:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn