Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,599,011

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Lựa chọn chế độ cắt tối ưu cho quy trình công nghệ gia công cơ. Tác giả: Nguyễn Đắc Lực, Trịnh Minh Tứ. Kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội. Trang: 258-262. Năm 2006. (Apr 22 2016 6:11AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm cắt kim loại với đa chỉ tiêu ở đầu ra. Tác giả: Nguyễn Đắc Lực. Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Bách khoa. Số: 09/2005. Trang: 16-21. Năm 2005. (Apr 21 2016 9:20PM)
[3]Bài báo: Lự chọn chế độ cắt tối ưu với hàm mục tiêu kết hợpPhần 1: Nguyên công một bước. Tác giả: Trịnh Minh Tư, Lê viết Ngưu, Nguyễn Đắc lực. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Số: 42+43. Trang: 116-120. Năm 2003. (Apr 21 2016 10:00AM)
[4]Bài báo: Lựa chọn chế độ cắt tối ưu với hàm mục tiêu kết hợpPhần 2: Nguyên công nhiều bước. Tác giả: Trịnh Minh Tứ, Lê Viết Ngưu, Nguyễn Đắc lực. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Số: 44-45/2003. Trang: 156-160. Năm 2003. (Apr 21 2016 10:19AM)
[5]Tham luận: Một phương pháp nâng cao năng suất khi tiện các trục dài kém cứng vững trên máy CNC. Tác giả: Nguyễn Đắc Lực, Trần Xuân Tùy. Tuyển tập báo cáo Hội thảo toàn quốc lần 1 về Cơ điện tử. NXB Đại học quốc gia Hà Nội. Trang: 198-205. Năm 2002. (Apr 21 2016 2:21PM)
[6]Bài báo: Lựa chọn chế độ cắt tối ưu khi gia công chi tiết có biên dạng phức tạp trên máy CNC. Tác giả: Trịnh Minh Tứ, Lê Viết Ngưu, Nguyễn Đắc lực. tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật. Số: 30+31/2001. Trang: 73-78. Năm 2001. (Apr 21 2016 9:45AM)
[7]Bài báo: Một phương pháp xác định thời gian máy trên máy CNC. Tác giả: Nguyễn Đắc Lực. Hội nghị khoa học toàn quốc về cơ học kỹ thuật, Hà Nội 12-13/10/2001. Số: Tập 2, số 12-13/10/2001. Trang: 193-197. Năm 2001. (Apr 21 2016 9:26AM)
[8]Bài báo: Lựa chọn tối ưu các thông số máy có xét các ràng buộc bằng bài toán quy hoạch hình học. Tác giả: Lê Viết Ngưu, Nguyễn Đắc Lực. Tạp chí khoa hoc và công nghệ - Đại học Đà Năng. Số: 7. Trang: 9-14. Năm 2000. (Apr 21 2016 2:39PM)
[9]Bài báo: Hàm đặc tính tuổi bền dao và năng suất bóc kim loại. Tác giả: Nguyễn Đắc Lực, Lê Viết Ngưu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tập san Khoa học - ĐH Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 6. Trang: 15-18. Năm 1999.
(Jan 3 2013 11:38AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn