Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TRIỀU MINH MẠNG VỚI LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu lịch sử; Số: 11;Từ->đến trang: 33;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trai đàn là một nghi lễ Phật giáo quan trọng đã được nhiều vua chúa Việt Nam tiến hành trong thời gian trị vì của mình, trong đó tổ chức thường xuyên và nhiều nhất phải kể đến vua Minh Mạng. Thông qua việc tìm hiểu các buổi lễ trai đàn do triều Minh Mạng tổ chức chúng ta sẽ phần nào hiểu thêm về thái độ của triều đình đối với Phật giáo, sức sống, diện mạo của Phật giáo trong giai đoạn lịch sử này cũng như để hiểu thêm về các sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
The atonement ceremony is a important buddhism ceremonial. It was organized by many Nguyen kings, inside, Ming Mang king was organized the most often. Researing about the atonement ceremonies in Ming Mang dynasty help we understand attitude of court with buddhism, situation of buddhism in this period and activities of Vietnam buddhism.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn